Moratrium na nkup pdy cudzincami

Sp

Zsolt Simon: EK Slovensku dnes (14.4.2011) predila moratrium na nkup pdy cudzincami

Bratislava 14. aprla (TASR) - Eurpska komisia (EK) dnes Slovensku predila moratrium na nkup pdy cudzincami.

"Dnes Eurpska komisia rozhodla o tom, e schvauje Slovenskej republike predenie moratria o tri roky," informoval na dnenej tlaovej besede f Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zsolt Simon (Most-Hd). Poda jeho slov sa ete ak na zverejnenie a nsledne uveden rozhodnutie nadobudne platnos.

Vlda SR 12. janura 2011 odobrila nvrh MPRV SR, aby poiadalo EK o predenie obdobia obmedzenia nadobdania ponohospodrskej pdy cudzozemcami v SR o tri roky, a to do 30. aprla 2014.

Dvodom iadosti o predenie moratria je poda MPRV SR skutonos, e poas uplynulho prechodnho obdobia neprilo k takm zmenm v pomeroch domceho trhu s pdou, ktor by v prpade zruenia obmedzen mohli zabezpei vyven fungovanie trhu s pdou. V podmienkach hospodrskej krzy existuje poda agrorezortu aj nebezpeenstvo, e SR sa pri otvoren svojho trhu s pdou bez obmedzen me sta cieom takch pekulatvnych nkupov pdy, ktor bud znamena vznamn ohrozenie nrodnch zujmov.

Sp


Ochrana pdy
Da z lesnch pozemkov
Da z nehnutenost
© Rudlo Design, 2011