Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 4

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 10

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 16

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 16

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 22

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 28

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 28

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 33

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 33

Dohľadávanie nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku

AKO SA DOSTAŤ SPÄŤ K NESPRAVODLIVO VYVLASTNENÉMU ALEBO ZABUDNUTÉMU MAJETKU?

Viac ako 20 rokov po novembrovej revolúcií je ešte početná skupina občanov, ktorá sa úplne nevymanila z dôsledkov násilnej kolektivizácie z päťdesiatych rokov minulého storočia.

Vlastníctvo poľnohospodárskeho majetku sa nebralo do úvahy, pôda bola násilne vyvlastňovaná a dávaná do bezplatného užívania JRD a štátnym majetkom (ŠM). Tisíce roľníkov bolo prinútených nedobrovoľne vstúpiť do družstva aj s vlastným majetkom.

Po roku 1989 bol prijatý zákon o pôde č. 229/1991 Zb., a krivdy sa mali napraviť. Do dnešného dňa sa tak nestalo, buď pre neznalosť, nedokonalosť zákona, alebo pre nezáujem dedičov dohľadať vlastníctvo po predkoch.

Mnoho dedičov po vlastníkoch pôdy ani nevie, kde a koľko pozemkov ich predkovia vlastnili. Na Slovensku je každý piaty vlastník pôdy vedený ako nezistený vlastník a jeho vlastníctvo spravuje Slovenský pozemkový fond.

Vo vlastnom záujme by ste si mali zistiť, či nie ste zapísaní v zoznamoch nezistených vlastníkov pôdy, alebo či tak nie sú zapísaní vaši rodičia, príbuzní...

Ak neviete ako na to, ponúkame Vám službu
„DOHĽADÁVANIE VLASTNÍKOV POĽNOHOSPODÁRSKEHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU“.

V súvislosti s touto aktivitou sa venujeme objasňovaniu majetkových vzťahov, zmapovaním majetku na území Slovenskej republiky a jeho vlastníkov od obdobia pred prvou ČSR až po súčasnosť.

Čo ponúkame?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Služby


Warning: include_once(_Src/dohlad_form.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 81

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/dohlad_form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 81

Warning: include_once(_Src/kontakt.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 84

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/kontakt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 84

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 89

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Dohladavanie/dohladavanie.php on line 89