Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 4

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 10

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 16

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 16

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 22

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 28

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 28

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 33

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 33

Pozemkové poradenstvoFórum rezortu pôdohospodárstva:

AGROFÓRUM

Otázky a odpovede z poradne HN:

Predaj spoluvlastníckeho podielu
Má vlastník pozemku predkupné právo na stavby ktoré sa na jeho pozemku nachádzajú?
Je predaj zdedenej nehnuteľnosti oslobodený od dane?
Môže nehnuteľnosť prenajímať aj iná osoba ako jej vlastník?
Podať DP aj k pozemkom, ktoré má v dlhodobom prenájme PD?
Platím daň zo stavebného pozemku alebo zo stavby?
Ako prinútiť nájomníka, aby opustil nehnuteľnosť?
Ako správne určiť druh pozemku?
Prečo treba podávať komplexné DP za všetky nehnuteľnosti?
Aké riziká hrozia pri kúpe bytu na nevysporiadanom pozemku?
Ako zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti cez cudziu nehnuteľnosť?
Dá sa zrieknuť dedičstva za odplatu?
Možno deložovať byt svojpomocne?
Zasiela kataster nehnuteľnosti list vlastníctva novému vlastníkovi automaticky?
Môže stavebník stavať na pozemku, ktorého nie je vlastníkom?
Nemám príjem z prenájmu nehnuteľnosti a čo DÚ?
Ako zistiť neoprávneného užívateľa našej ornej pôdy?
Ako mám ako vlastník získať do užívania staveb. pozemok ktorý sa nachádza v objekte PD-1
Ako mám ako vlastník získať do užívania staveb. pozemok ktorý sa nachádza v objekte PD-2
V akej hodnote predať dom?
Čo znamená v liste vlastníctva časť - ťarchy?
Na čo si dávať pozor pri kúpe lesa?
Akú hodnotu majú stromy na pozemku?
Ako postupovať pri premene záhrady na stavebný pozemok?
Som za určitých okolností oprávnená kopať na susedovom pozemku?
Môže byť v zmluve uvedený jeden predávajúci a dvaja kupujúci?
Ako zrušiť nájomcovi trvalý pobyt?
Aký je poplatok u notára za vypracovanie kúpnej zmluvy formou notárskej zápisnice?
Ako kúpiť zadlženú nehnuteľnosť bez rizika?
Má spoluvlastník pôdy nárok na pomernú časť z prenájmu budovy?
Stačí stavbu/nadstavbu domu do 150 m2 len ohlásiť?
Kto je zodpovedný za okolie a čistotu pozemku?
Akým spôsobom sa dá predĺžiť nájomná zmluva?
Ako dosiahnúť odškodnenie ostatných podielových spoluvlastníkov za zabratú časť pozemku?
Mám predkupné právo?
Možno previesť budovu na iného vlastníka bez súhlasu majiteľa pozemku?
Ako sa domôcť práva prechodu po prístupovej ceste?
Súhlas so zriadením vecného bremena
Povolenia na "drobné stavby" v záhrade
Ako získam späť pozemok, ktorý neoprávnene zabral sused?
Odškodné-nájomné za neoprávnené užívanie pozemku
Zmenu charakteru pozemku na stavebný treba oznámiť?
Môžem stavať na takomto pozemku?
Prečo banky odmietajú ornú pôdu ako záruku pri kúpe nehnuteľnosti?
Iný vlastník pozemku a iný vlastník domu na ňom
Kde sa dá zistiť cena konkrétneho pozemku?
Ako vyňať pozemky zo Štátnych lesov?
Ako správne rozparcelovať ornú pôdu?
Ako legálne rozdeliť parcelu v extraviláne?
Vydržanie pôdy po pradedovi
Ako získať vlastníctvo k zvyšnej časti parcely?
Ako odstrániť cudziu čiernu stavbu na vlastnom pozemku?
Stavebné povolenie na dom, ktorý stojí na pôde iných vlastníkov


Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 113

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Rmenu/Poradenstvo/poradenstvo.php on line 113