Spoluprca

Spoluprca s informano-realitnou kancelriou spolonosti SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk

Extern spoluprca

Naa spolonos had do svojho tmu spolupracovnkov pre extern spoluprcu v rmci celho zemia SR.
Ponkame vetkm jednotlivcom, fyzickm i prvnickm osobm monos spoluprce.
Pokia sa uskuton predaj i prenjom nehnutenosti, na ktor ste nm dali tip, doporuili nau spolonos, alebo ste nm dali kontakt na klienta, ktor u ns pred nehnutenos
zskavate dohodnut provziu vo vke od 5 % z odmeny pre nau spolonos.
Vetky bliie informcie ohadne spoluprce Vm radi poskytneme.

E-mail:
agrofarmy@gmail.sk,
agrofarmy@agrofarmy.sk

© Rudlo Design, 2011