Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 1

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 1

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 2

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 2

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 3

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 4

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 5

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 5

Investície do pôdy

Späť

PRE INVESTOROV A DEVELOPEROV

Pre investorov a developerov poskytujeme poradenstvo a komplexné služby v oblasti investícii do pôdy a poľnohospodárskych a lesníckych nehnuteľností.

Podľa požiadaviek investora a možnosti danej lokality vieme aktívne vyhľadať a zazmluvniť pozemky, príp. nehnuteľnosti pre požadovanú investičnú príležitosť. Nespoliehame sa na ponuky inzerátnych a realitných kancelárií.

S čím Vám vieme pomôcť

Dlhodobo sa špecializujeme v oblasti poľnohospodárskej a lesníckej výroby, čo nám dáva pomerne široký prehľad na trhu s poľnohospodárskou pôdou a s poľnohospodárskymi nehnuteľnosťami.

Investorom, ktorí majú záujem investovať do poľnohospodárskych nehnuteľností ponúkame spoluprácu pri vyhľadávaní vhodnej ponuky, vypracovaní štúdie vykonateľnosti pre danú investičnú akciu a kvalifikované poradenstvo pri vyhodnotení ponuky.

V prípade záujmu o investície do poľnohospodárskej pôdy kontakt na nás:

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kučera

Mobil: 0905 153 086
Telefón: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Čo pre Vás môžeme urobiť:

Vyhľadanie vhodnej investičnej príležitosti

Investícia do poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností je vo svete veľmi obľúbenou investíciou, ale málokto má potrebné vedomosti a skúsenosti, aby vedel nájsť vhodné lokality pre investície do poľnohospodárskych pozemkov. Naša spoločnosť má prehľad o dianí na Slovenskom poľnohospodárskom trhu, vieme poradiť, do akej poľnohospodárskej nehnuteľnosti, alebo pozemku vložiť investíciu.

Postup zaistenia vhodnej lokality pre investície

Podľa predstáv investora a podľa možností usporiadania pozemkov vyhľadáme na Slovensku vhodnú lokalitu pre zabezpečenie plánovanej investície. Pozemky vyberáme podľa možností budúceho využitia, podľa platných katastrálnych podkladov a v rámci legislatívnych možností zabezpečenia plánovanej investície.

Zhodnotenie plánovanej investície podľa štúdie vykonateľnosti

Ak máte záujem, pre vybranú lokalitu spracujeme štúdiu vykonateľnosti (Feasibility study), na základe ktorej zhodnotíme vhodnosť plánovanej investície. Pri spracovaní štúdie vychádzame z platného územného plánu, alebo zo súhlasného stanoviska obecného zastupiteľstva s plánovanou investíciou.

Zabezpečíme pre Vás

Právny servis

Právny servis je zaistený advokátom so skúsenosťami z oblasti práva, financií, nehnuteľností a stavebníctva. Vďaka tomu sme schopní zaistiť profesionálnu a kompletnú právnu podporu.

Kúpno-predajný servis

Pre každý projekt vytvoríme vlastný realizačný tým.

Balíček služieb pri sprostredkovaní predaja

Zaistenie a príprava podkladov potrebných pre financovanie obchodu

Zaistenie a príprava listín, zmlúv a úloh potrebných pre uzatvorenie obchodu

Úschova finančných prostriedkov

Viac informácii získate:

SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kučera

Mobil: 0905 153 086
Telefón: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Späť

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 151

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/Investicie/investicie.php on line 151