Informcie pre inzerentov

Sp

BEZPLATN INZERCIA PRE VS

NAE WEBOV STRNKY SA ZAOBERAJ VLUNE HOSPODRSKYMI NEHNUTENOSAMI, KTOR S ZAMERAN NA PONOHOSPODRSKU A LESNCKU VROBU A AGROTURISTIKU.

INZERCIA JE UREN PRE:

  • ponohospodrske arely a drustv s vekou vmerou pozemkov
  • farmy, usadlosti, samoty a pvodn dedinsk hospodrstva
  • lesncke hospodrke arely, ply a pod.
  • ponohospodrske pozemky orn pda, ovocn sady, vinice, trvale trvne porasty
  • lesn pozemky a lesy
  • horrne
  • vodn plochy a rybnky

NEBUDEME UVEREJOVA INZERCIU:

  • bytov
  • stavebnch pozemkov
  • ponohospodrskych pozemkov, ktor sa ponkaj za cenu stavebnch pozemkov

TU MԎETE VLOI SVOJU PONUKU
Sp

© Rudlo Design, 2011