Warning: include_once(_Src/hlava.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hlava.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 4

Warning: include_once(_Src/hormenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/hormenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 10

Warning: include_once(_Src/ponumenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 16

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/ponumenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 16

Warning: include_once(_Src/infomenu.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/infomenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 22

Warning: include_once(_Src/praweby.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 28

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/praweby.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 28

Warning: include_once(_Src/traktory.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 33

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/traktory.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 33

O našej spoločnosti

Pracovníci spoločnosti SANDBERG s.r.o. sa zaoberajú rôznymi činnosťami v oblasti investovania do poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Jednou z hlavných činností spoločnosti je vyhľadávanie perspektívnych investícií na pôde a v lese.

O poľnohospodárskych pozemkoch Vám poskytneme kvalifikované informácie o možnostiach ich využitia, perspektívy pestovania plodín, o kvalite a cene pôdy, o možnostiach vypovedania dlhodobého nájomného vzťahu, lokalizácie pozemkov v registri pôdy – LPIS, o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách - BPEJ, chránených poľnohospodárskych pôdach atď. Taktiež Vám môžeme poskytnúť informácie o rizikách a možnostiach výstavby na Vami kupovaných stavebných pozemkoch.

Spoločnosť SANDBERG s.r.o., spravujúca informačný portál o vidieckych nehnuteľnostiach AGROFARMY.sk, pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1997. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja nehnuteľností, správy katastra nehnuteľností a v oblasti rezortu geodézie a kartografie, ktoré využíva na riešenie problémov vlastníkov pôdy, pomáha vlastníkom nájsť a identifikovať ich zabudnuté vlastníctvo, domôcť sa práva k vlastníctvu.

V oblasti predaja nehnuteľností sa spoločnosť SANDBERG s.r.o. špecializuje na vidiecke nehnuteľnosti, a to poľnohospodárske a lesné pozemky, farmy, samoty a usadlosti, poľnohospodárske družstvá a hospodárstva, horárne, horské chaty, penzióny a podobne.
Obchod s poľnohospodárskou pôdou a lesnými pozemkami je zložitý a cena pôdy je na rôznych častiach Slovenska veľmi rozdielna. Cena závisí predovšetkým od kvality pôdy, jej zaradenia v BPEJ, lokalizácie, nájomného vzťahu, od záujmu kupujúcich v danej lokalite, od perspektívy využitia a od rozdrobenosti pozemkov.
Orientačné informácie o cenách poľnohospodárskej pôdy – Cena pôdy 2012.

Naším cieľom je poskytnúť prehľadné informácie o vlastníctve, lokalite, rizikách a o perspektívnom využití pozemkov.
Pre záujemcov, investorov, developerov vyhľadávame vhodné investičné príležitosti.
Spoločnosť spolupracuje s profesionálnymi organizáciami, výskumnými ústavmi z oblasti pôdohospodárstva a lesníctva.

Informačný portál o vidieckych nehnuteľnostiach www.AGROFARMY.sk

Portál AGROFARMY.sk je špeciálne zameraný na nehnuteľnosti v rezorte poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka.
Poskytne Vám informácie o vlastníckych vzťahov, kvalite lokality a vlastnostiach nehnuteľnosti.

Našou snahou pri poskytovaní informácií je skompletizovať z prístupných zdrojov informácie o kvalite životného prostredia v danej lokalite, o aktuálnych vlastníckych vzťahoch a o možnosti perpektívneho využitia pozemkov.
Tieto informácie pomôžu nášmu klientovi sa správne rozhodnúť pri kúpe pozemkov, alebo pomôžu pri kúpe resp. predaji aj iných poľnohospodárskych nehnuteľností.

Okrem poskytnutia informácií o vidieckych nehnuteľnostiach a realitnej činnosti Vám naša spoločnosť sprostredkuje znalecké posudky, podrobné prieskumy, výkup pozemkov a developerskú činnosť.
Rovnaké služby poskytujeme aj pri výstavbe koreňových čistiarní odpadových vôd, bioplynových staníc a fotovoltaických elektrární na strechách poľnohospodárskych nehnuteľností.

Na našom portáli umožňujeme aj bezplatnú inzerciu vašich vidieckych nehnuteľností.


Warning: include_once(_Src/kontakt.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 83

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/kontakt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 83

Warning: include_once(_Src/pata.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 88

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '_Src/pata.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/lib/php') in /home/html/agrofarmy.sk/public_html/Tmenu/O-nas/onas.php on line 88