Ponohospodrske podniky

Sp

Predaj a kpa ponohospodrskych podnikov

Zabezpeme pre Vs predaj alebo kpu ponohospodrskych podnikov.

Pre naich klientov a zujemcov odkpime:

  • ponohospodrsky podnik aj s prenajatmi pozemkami
  • prebyton majetok ponohospodrskych podnikov a fariem
  • hospodrske dvory
  • pozemky
  • sklady, spky, sennky, stajne a pod.

Ak mte zujem preda cel ponohospodrsky podnik, alebo jeho as, prpadne hadte investora pre kapitlov vstup, ozvite sa nm. Zaruujeme Vm diskrtne jednanie.

Rozvjame spoluprcu so zahraninmi investormi, ktor maj zujem investova do ponohospodrskej vroby na Slovensku.

Skontaktujte sa s nami telefonicky, e-mailom, alebo nm poskytnite podstatn informcie formulrom a my sa s Vami skontaktujeme.


SANDBERG s.r.o.
AGROFARMY.sk
Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera
Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086
E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk


Sp

© Rudlo Design, 2011