H?adme pre klientov po?nohospodrske a lesn pozemky
Sp Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4

Cena:dohodou

Obec: cel Slovensko

Vmera: 


TEXT

Pozemky - orn pda, pasienky, sady, vinice, lesy, trkovisk, pieskovisk, at?.

SUMR
Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011