H?adme pre naich klientov po?nohospodrske podniky...
Sp Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6

Cena:dohodou

Okres: Cel Slovensko

Vmera:100-2000 ha


TEXT

H?adme pre naich klientov po?nohospodrske podniky, farmy s rastlinnou a ivo?nou vrobou, s vlastnou, alebo dlhodobo prenajatou pdou. Vmera od 100 do 2000 ha. (Idelna ponuka ? v?inou orn pda, rovina, alebo mierna pahorkatina, produk?n potencil pdy nad 40 bodov, nadmorsk vka do 500 m n. m. ? nie je podmienka) Pokia? ste majite?om podobnej farmy a chcete ju preda ozvite sa nm na mobil: + 421 905 153 086, alebo e-mailom: agrofarmy@gmail.com Ak viete o predaji farmy v okol dajte nm vedie a po spenej realizcii predaja mete zska odmenu.

SUMR
Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011