200cha hospodrskych lesov - Banskobystrick kraj
Sp Foto 1Foto 2

Cena:

Kraj:Banskobystrick

Vmera:cca 200 ha


TEXT

Hospodrsky les ? v ponuke cca 200 ha zmieanho lesa s prevahou buka, v celku; (vlastnk fyzick osoba - vlastnctvo v 1/1 a v 1/2)
Vlastncke vzahy: fyzick osoby - 90 ha je v 100% vlastnctve predvajceho
+ cca 220 ha je v 50% vlastnctve predvajceho a vo vlastnctve ttu je tie 50%, (v sprve ttnych lesov) + 3ha TTP ( 6ha ? 50% vo vlastnctve predvajceho a 50% vo vlastnctve ttu, v sprve SPF). Pozemky s v jednom celku.
Njomn vzah: Les je v prenjme L ? vpovedn lehota rok ? vpove? bola podan
Zloenie drevn ? buk 53%, smrek 15%, borovica 7%, jed?a 6,5%, dub 6%, zvyok ostatn dreviny.
Vek porastov: prevane 80 ? 90 rokov
Nadmorsk vka: 350 - 650 m n. m.
Prstup: spevnen cesty, v?inou priechodn tern, sklon 40 ? 50 %, pribliovacia vzdialenos do 100m
Priemern zsoba drevn na ha: cca 280m3/ha

SUMR

In: Podrobnejie informcie pri osobnom stretnut a identifikcii zujemcuKontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011